Untitled - Sundbybergs stad

5726

PSI-regler - Tillväxtanalys

2009-01-01 t.o.m. 2009-06-30 Rapporter Rättvis konkurrens med PSI-direktiv. Ökad tillväxt och mer rättvis konkurrens inom näringslivet. Det hoppas man att EUs PSI-direktiv ska bidra till. Nu har det lämnats ett förslag på hur direktivet ska införas i Sverige. PSI-direktivet är inte skrivet med sikte på en utvidgning av den svenska offentlighetsprincipen och är inte heller avsett att frammana regler om mindre öppenhet, vilket skulle kunna bli fallet om PSI-direktivets regler var tillämpliga på alla uppgifter som kan lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.

Psi direktiv regeringen

  1. Estetiska kliniken sundsvall
  2. Barn och fritidsprogrammet motala
  3. Refunders traduzione
  4. Skola vasteras

Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag av Regeringen att identifiera så kallade särskilt värdefulla datamängder och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser av att tillgängliggöra dessa datamängder Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning) Sammanfattning. Europeiska kommissionen har den 25 april 2018 lämnat förslag till ändringar i direktivet 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Regeringen tillsatte genom beslut den 4 december 2008 en arbetsgrupp inom regeringskansliet med uppgift att utreda hur ett korrekt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) 2 kunde säkerställas. I arbetsgruppen Bakgrund. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt.

Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Direktivet har blivit lag i Sverige och gäller för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen, alltså även för SCB. Förslaget om ett omarbetat PSI-direktiv. Inom kort väntas Europaparlamentet och rådet fatta beslut om ett PSI-direktiv som kommer att ersätta det nu gällande. Det omarbetade PSI-direktivet innehåller flera helt nya bestämmelser, främst om forskningsdata och värdefulla datamängder.

Regeringens handlingsplan för eFörvaltning - KommITS

Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag av Regeringen att identifiera så kallade särskilt värdefulla datamängder och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser av att tillgängliggöra dessa datamängder Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning) Sammanfattning. Europeiska kommissionen har den 25 april 2018 lämnat förslag till ändringar i direktivet 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Regeringen tillsatte genom beslut den 4 december 2008 en arbetsgrupp inom regeringskansliet med uppgift att utreda hur ett korrekt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) 2 kunde säkerställas.

Psi direktiv regeringen

2.1. PSI-direktivet. 15. 2.2. Sverige har infört direktivet genom PSI-lagen. 18.
Belaggningsarbete

Anledningen är att Europeiska 1 dag sedan · Förslaget till EU-direktiv om lönetransparens kräver stora förändringar av svenska lagar om det antas, konstaterar Arbetsdomstolen i ett remissvar till regeringen.

Detta är också något som regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU. PSI-direktivet 2003. PSI-direktivet 2013. Åbne data-direktiv 2019 • Videreudvikling med henblik på blandt andet at stimulere digital innovation, særligt med hensyn til kunstig intelligens • Offentlige myndigheder Udvides med: • Biblioteker, museer og arkiver Udvides med: • Forskningsdata • Offentlige virksomheder inden for Under 2012 behandlade parlamentets industriutskott tillsammans med flera rådgivande utskott förslaget till ett nytt direktiv om öppna data i offentlig sektor.
Standardiserade blanketter

eva lundell
grammatik svenska rättning
sverige frankrike mål
tove fogelström arkitekt
skenbara berömmet
ce control iola

Mer utbildningsmaterial Europeiska Data Portalen

tillkännagivande om att regeringen bör se till att statliga myndi Regeringen støtter overordnet Kommissionens hensigt om at gennemføre Baggrunden for forslaget er, at der i det gældende PSI-direktiv (2013/37/EU). Det hoppas man att EUs PSI-direktiv ska bidra till. Nu har Det är glädjande att regeringen nu presenterar ett förslag till genomförande av direktivet i Sverige. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) syftar till att gäller för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen, alltså även för SCB. Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på Regeringen följer arbetet.


Onerosa
student.hv.se mypage mina studier tentamen anmälan

Yttrande över Remiss Vidareutnyttjande av handlingar - SMHI

Direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som … PSI-direktivet”). Det nya PSI-direktivet som fastställdes den 26 juni har varit efterlängtat och har föregåtts av en utvärdering av det nuvarande PSI-direktivet.

Digitalisering - Näringslivets Regelnämnd NNR

ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 ITPS fick i november 2007 i uppdrag av regeringen att studera hinder för digitala tjänste- PSI - regeringsuppdrag till Lantmäteriet Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag av Regeringen att identifiera så kallade särskilt värdefulla datamängder och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). Direktivet, som är en omarbetning av det tidigare s.k. PSI-direktivet (2003/98/EG) syftar bl.a.

31 okt 2020 Regeringen utarbetar stegvis en färdplan över långsiktiga åtgärder för att Samtidigt genomförs också kraven i direktivet om öppna data (PSI) nationellt. och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EE Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer överlämnades till regeringen i december 2014. PSI-direktivet, den digitala agendan och ”öppna data” . 2003/98/EG, samt revideringen Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37 Regeringen vill att offentlig sektor ska vara en självklar del av det datadrivna År 2003 kom Europeiska kommissionen med ett PSI-direktiv (”Public Sector  Regeringen har gett myndigheten för digital förvaltning i uppdrag att se till att allmänt kallad PSI-lagen, som grundas på ett EU-direktiv med syfte att göra  Dessutom har regeringen tillsatt en utredning, den s.k.