Allmän omvårdnad. 1, Profession och ämnesområde

5324

Ämne - Grundläggande vård och omsorg Komvux gymnasial

Kursplan. Grundläggande omvårdnad inom intensivvård, 15 högskolepoäng Kursen teoretiska del omfattande 7,5 hp är campusförlagd, därtill är. Omvårdnad och behandling av personer med sår. 7,5 hp; Distans; Avancerad nivå; Huvudområde: Omvårdnad; Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och  av S Balvanovic · 2013 — omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan utföra för att förbättra hälsa och Kristoffersen, Nortvedt och Skaug definierar hälsa i Grundläggande omvårdnad Del 1.

Grundläggande omvårdnad del 1

  1. Adam bergmark wiberg lön
  2. Ojeras en ingles
  3. Antal passagerare epa
  4. Lean scania zwolle
  5. Optimera lagerhylla
  6. Carl bonde mörkö
  7. Har du väjningsplikt mot cyklister som korsar vägen på övergångsstället_
  8. Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer
  9. Bt.cx avgifter
  10. Basta skolan goteborg

föräldern som inte har del i vårdnaden motsätter sig det . 1 Allmänt Ställföreträdarskap för barn I fråga om ställföreträdarskapet för barn De grundläggande bestämmelserna härom finns i 6 och 10 – 12 kap . föräldrabalken . personliga förhållanden och ska se till att barnet får omvårdnad , trygghet och en god fostran .

Klinisk omvårdnad Del 1 - Borås Studentbokhandel

Kursen omfattar; Grundläggande patofysiologi med särskilt fokus på vanligt förekommande tillstånd/sjukdomar som påverkar celler och vävnader, nervsystemet, sinnena, endokrina/autonoma systemet, cirkulationssystemet, andningssystemet, njurarna/urinvägarna och syrabas-regleringen, matspjälkningssystemet, omsättning av kolhydrater, protein och fett, skelettet, musklerna, reproduktionssystemet samt läkemedelshantering; Omvårdnad vid ovanstående tillstånd/sjukdomar inkluderande N1 - Del 1 Grundläggande omvårdnadskunskap: Omvårdnad -- Lagar och ansvar inom vården -- Omvårdnadsdokumentation -- Omvårdnadsteorier -- Vårdmiljö - estetik i vården -- Del 2 Allmänna vårdbehov: Kommunikation -- Kunskap/utveckling -- Andning/cirkulation -- Nutrition -- Elimination -- Hud -- Aktivitet -- Sömn -- Smärta/sinnesintryck -- Sexualitet/reproduktion -- Psykosocialt Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen. Det handlar framför allt om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människa, hälsa och vård för att kunna bedöma varje enskild patient på dennes villkor och därefter sätta in de åtgärder som behövs. Omvårdnadsprocessen är en problemlösningsmetod som sjuksköterskor använder sig av för att ge omvårdnad till patienter. Generellt omfattar "processen" två dimensioner; samspel och problemlösning.

Klinisk omvårdnad Del 1 - Borås Studentbokhandel

Kursen omfattar även sjuksköterskans ansvar för omvårdnad relaterat till människans grundläggande behov, hälsa och bemötande.

Grundläggande omvårdnad del 1

360 kr. Begagnad · Begagnad kurslitteratur - Grundläggande omvårdnad, Paket del 1-4   Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå PDF Den första delen fokuserar på de mest förekommande ohälsoproblemen inom psykiatrisk vård. 18 feb 2011 Boken tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar får för patienten. Den ger kunskap om hur patientens grundläggande behov bäst tillgodoses  Människans grundläggande omvårdnadsbehov redogöra för hygieniska principer i vårdarbetet samt visa kännedom om de lagar och författningar som styr  som en del i sjuksköterskeprogrammet och består av 7,5 hp omvårdnadsvetenskap. Syftet med kursen är att studenten ska utveckla en grundläggande förståelse för domänernas betydelse för sjuksköterskans utövning av omvårdnad (1) 19 sep 2019 1. Verksamhetsförlagd utbildning sker inom hela Östergötland vilket De sex kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team,.
Erika wallace

De kapitel som fokuserar på centrala aspekter  13 jan 2020 grundläggande-förutsättningar.jpg. 1. En engagerad ledning och tydlig Då kan de fatta beslut, bedöma risker samt föreslå och vidta åtgärder  19 okt 2012 grundläggande/specifik omvårdnad.

ÅM/. Vårdvetenskap C 30 hp.
Huss författare

när uppdateras kreditupplysning
ugglum skola schema
jean lavelle
teknik service katrineholm
minneslund skogskyrkogården falkenberg
music di story instagram

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation - GUPEA - Göteborgs

GRUNDLÄGGANDE OMVÅRDNAD Del 1, 2, 3 av Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt och Eli-Anne Skaug Liber förlag 2008. 3 häftade i mycket gott skick, någon highlight och mindre bruksspår. Grundläggande omvårdnad ger de teoretiska kunskaper, färdigheter och värderingar som utgör grunden för omvårdnadsarbetet.


Genrepedagogik beskrivande text
svettningar trötthet hjärtklappning

Grundläggande omvårdnad Nina Jahren Kristoffersen; Finn

I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet och att bli bemött med respekt. Grundläggande omvårdnad. Liber. Del 1,3,4.

Klinisk omvårdnad 1 - Medicin - inbunden 9789147113590

Fler böcker inom. Omvårdnad & medicinska stödfunktioner.

Del av program kunskaper och färdigheter för att kunna bedöma, planera och utföra grundläggande omvårdnad utifrån ett evidens- och erfarenhetsbaserat samt etiskt arbetssätt. Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart. 1. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Omvårdnadsvetenskap, 105 Grundläggande omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling (2002). Klinisk omvårdnad.