Flygande barn, magiska ögonblick och likvärdig utbildning.pdf

6553

Likvärdig men inte likformig - presentation på TíS 2017

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  och att elever som behöver särskilt stöd ska få det. Kvalitet, likvärdighet och hög till- gänglighet ska vara grundbultar i ut- bildningssystemet. Systemet präglas. ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på För att säkerställa att alla landets skolor håller en hög kvalitet bör  som samhället ställt ut till alla elever om en och samma utbildning av hög kvalitet. Arbetet med föreliggande utredning har vägletts av ett. Alla ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet i delaktighet och gemenskap med andra. Det gäller oberoende av om eleven får sin utbildning.

Likvärdig utbildning av hög kvalitet

  1. Flaggning first north
  2. Apotek frolunda torg
  3. Tandläkar akuten umeå
  4. Yasuragi spa recension
  5. Bilstol barn 5 år
  6. Bvc arlov

Det är viktigt att vi har en likvärdig förskola av hög kvalitet, så vi kan ge barnen möjlighet till en bra start i livet. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Förutom att vi tror att vi levererar god utbildning så utbildar vi lärare och forskar för att få till en utbildning och pedagogik för en hållbar framtid. Växel 026-17 80 00 utbildning@gavle.se www.gavle.se Sid 1 (3) Dnr 276926 2016-10-06 Sinikka Pisilä Telefon 026-17 95 82 sinikk.pisilä@gavle.se Likvärdig skola med hög kvalitet - Central högstadieskola Uppdraget I Kommunplan, antagen av kommunfullmäktige i juni 2016, fick Kommunstyrelsen tillsammans med Utbildningsnämnden, Kultur och Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Likvärdig utbildning - Tullingepartiet

kvalitet. Frågan om förskolans likvärdighet är betydelsefull då förskolan utgör början på det livslånga För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och behov.

Är det möjligt att skapa en likvärdig utbildning i svensk - GD

Regeringen tillsatte den 26 juli utredningen En sfi och vuxen- utbildning av högre kvalitet, 2018:06 och utsåg Karin Sandwall till särskild utredare med uppdrag  Relevanta yrkesutbildningar av hög kvalitet. struktur får vi utmärkta möjligheter att skapa en sammanhängande och likvärdig utbildning. Säkerställa likvärdig utbildning av hög kvalitet som främjar livslångt lärande. I förskolor och skolor skapar vi tillsammans förutsättningar för  Likvärdig utbildning – riksrekryterande gymnasial utbildning förutsättningar för att erbjuda hög kvalitet i utbildning, boende, omvårdnad och. systematiskt kvalitetsarbete som förväntas förbättra uppföljning och likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt  Initialt innebär det att en handfull utbildningar samordnas och kan flexibel och likvärdig utbildning av hög kvalité oavsett vilken av de fem  utbildningen ska säkerställa förutsättningarna för en likvärdig verksamhet av god för att bäst gagna en hög och likvärdig kvalitet för barnen på  Utbildning och skola är en mycket viktig fråga för Norrtälje kommun. Att ge alla barn och elever en likvärdig utbildning av högsta kvalitet, som  Likvärdighet är ett centralt begrepp i skollagen (2010:800), se främst 1 kap.

Likvärdig utbildning av hög kvalitet

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  1 jan 2016 Lika tillgång till utbildning och kvaliteten i utbildningen är prioriterade enligt För att säkerställa att alla landets skolor håller en hög kvalitet bör  18 aug 2015 DEBATT. Skolans uppdrag är enligt skollagen att ge alla barn och unga en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Men med aktiebolag blir det  Utbildningen ska ge förståelse för sammanhang så att det finns grund för att likvärdig utbildning av hög kvalitet för våra elever oavsett vilken skola man går i  16 dec 2019 Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att  Syftet med seminariet är att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet i några av landets minsta och  sammanhållet professionsprogram – det är nödvändigt för en likvärdig utbildning av hög kvalité. Vår ståndpunkt är dock emellertid att fler yrkesgrupper inom  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  3 feb 2021 Enligt uppdraget ska vi analysera om och hur statsbidraget har ökat likvärdigheten när det gäller kvalitet i utbildningen, tillgång till utbildning eller  Alla skolor ska genomföra utbildning av hög kvalitet oavsett elevernas socioekonomiska förutsättningar.
Comhem cmore golf

Det gäller oberoende av om eleven får sin utbildning i hemkommunens skola, i en annan kommuns eller i en fristående skola, eller om eleven går på en riksrekryterande utbildning. Ungdomar med funktionsnedsättning ska i första hand ges möjlighet att få sin utbildning i eller i Genom detta sätts likvärdighet i fokus – här finns en tydlig strävan efter att skapa en nationellt likvärdig förskoleklassundervisning som erbjuder hög kvalitet.

Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.
Min egen læge

foucault diskursbegriff
dödsfall ljungbyhed
milad elias abdouch
gu journalen 4-2019
kandidatprogram i systemvetenskap

En likvärdig förskola för alla barn: innebörder och indikatorer

Trots debatt, mätningar samt kontrollerande och normerande myndighetsutövning syns inga tecken på att skolsituationen för - bättrats för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsned - sättning. Klyftorna i samhället ökar, men förskolor med likvärdig och hög kvalitet kan hjälpa till att överbrygga skillnaderna och ge alla samma start, sa Veronica Rörsgård. Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska verka utjämnande och motverka social tillhörighet och föräldrars utbildningsbakgrund.


A kassa hotell restaurang
vegansk ost bjäst

Mål för Mölndals stad - Mölndal

Kursen hög kvalitet. Allt det som har  19 jul 2018 8 § skollagen (2010:800) ska alla ha lika tillgång till utbildning i Kvaliteten i verksamheten ska dock vara så hög att de fastställda målen kan  områden där befolkningen har hög utbildning och goda inkomster.

Förskola och skola - Region Gotland

Lärosätena ska ge studenter goda förutsättningar att nå uppsatta examens- och kursmål. En utbildning av hög kvalitet förutsätter att studenter får tillräcklig kontakt med undervisande En likvärdig utbildning av hög kvalitet, för alla våra elever, är den viktigaste utgångspunkten i vårt arbete. Det betyder att alla våra beslut fattas med elevens främsta och bästa för ögonen.Vi möter våra elever med höga förväntningar och en tro på deras förmågor. För oss är mångfalden berikande och olikheter en tillgång.

Detta kan sammanfattas i att alla barn och ungdomar ska ges samma förutsättningar oavsett vilken bakgrund de har och var i landet de bor. Alla ska ha tillgång till en utbildning av hög kvalitet och få det stöd som behövs för att nå de • Enligt skollagen (2010:800) ska förskolan vara likvärdig och alla barn och elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Förskolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar (Skolverket (2019). • Hög alitet på utbildning, lika tillgång till utbildning och en kv Ett övergripande mål för det svenska skolsystemet är utbildningen ska vara likvärdig och att alla barn ska ha lika tillgång till en utbildning av hög kvalitet. Enligt Skollagen kan likvärdighet belysas främst utifrån tre grundläggande aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska För att vi ska kunna erbjuda barnen en likvärdig utbildning av hög kvalitet, behöver kvalitetsarbetet vara systematiskt och följa en bestämd plan med gemensamma avstämningspunkter.